1. Kredyt przeznaczony jest na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności:

  a) Modernizację systemów grzewczych, w tym zakup i montaż:
     - kotłów olejowych 
     - kotłów gazowych
     - kotłów gazowo-olejowych
     - ogrzewania elektrycznego
     - wymiennika ciepła

  b) Zakup i instalację małych oczyszczalni ścieków oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych

  c) Realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym zakup i instalację:
     - systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła
     - systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja)
     - ogniw fotowoltaicznych

 2. Kredyt skierowany jest do osób fizycznych

 3. Kredytobiorcy realizujący inwestycję będą mogli otrzymać dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 4. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka bazowa WIBOR 3-miesięczny + 2 p.p.

 5. Prowizja: 2,00%    

 6. Dotacja WFOŚiGW przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 8000,00 zł na jedno przedsięwzięcie


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,29%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 21833,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 26216,36 zł, oprocentowanie zmienne 3,73%, całkowity koszt kredytu 4383,36 zł (w tym: prowizja 436,66 zł, odsetki 3941,70 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 5,00 zł), 109 miesięcznych rat równych, w wysokości po 236,46 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.