Produkt dla klientów instytucjonalnych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu wyrobów URSUS S.A. u producenta lub sprzedawców. Występuje w dwóch formach kredytowania - jako komercyjny kredyt inwestycyjny lub kredyt preferencyjny z dopłata do oprocentowania ARiMR.

Komercyjny kredyt inwestycyjny 
- Maksymalna kwota kredytu - cena brutto w przypadku, gdy kredytobiorca nie ma możliwości odzyskania VAT-u
- Forma zabezpieczenia - zastaw rejestrowy na kredytowanych wyrobach
- Karencja w spłacie kapitału - do 18 miesięcy,
- Udział własny - od 0%
- Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M powiększone o marżę 2,5 p.p.
- Forma spłaty - dowolna (raty miesięczne lub kwartalne)
- Okres kredytowania - do 15-tu lat
- Prowizja w wysokości 0,00%


Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania ARiMR
- Maksymalna kwota kredytu - cena brutto w przypadku, gdy kredytobiorca nie ma możliwości odzyskania VAT-u
- Forma zabezpieczenia - zastaw rejestrowy na kredytowanych wyrobach
- Karencja w spłacie kapitału - do 24 miesięcy,
- Udział własny - od 20% dla gospodarstw rolnych i 30% dla działów specjalnych
- Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M powiększone o marżę 2,5 p.p.; kredytobiorca płaci 0,67 ogólnego oprocentowania, nie mniej niż 3% (dopłata ARiMR obejmuje pozostałą część oprocentowania)
- Forma spłaty - dowolna (raty miesięczne lub kwartalne)
- Okres kredytowania - do 15-tu lat
- Prowizja w wysokości 0,00%

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.