Dla naszych Klientów, których majątek, stanowiący zabezpieczenie kredytu udzielonego przez nasz Bank, został uszkodzony przez nawałnicę, przygotowaliśmy tzw. "szybką ścieżkę",  mającą przyspieszyć wydawanie zgody zakładom ubezpieczeń na wypłaty odszkodowań.

Więcej informacji można uzyskać w najbliższej placówce naszego Banku.