Bank Spółdzielczy w Gnieźnie podpisał umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w zakresie współpracy w świadczeniu usług certyfikacyjnych. Oznacza to, że każda osoba, która korzysta z podpisu elektronicznego (kwalifikowanego), składając zamówienie w KIR S.A. na nowy zestaw certyfikacyjny lub odnowienie certyfikatu, będzie mogła odebrać go w każdym z Oddziałów naszego Banku.

Składanie bezpiecznych podpisów elektronicznych może się odbywać przy pomocy dostarczanych przez KIR S.A. zestawów. Przy użyciu takiego zestawu można podpisać m.in. faktury VAT, rozliczenia z US czy też ZUS. Ważnym podkreślenia jest fakt, że podpis elektroniczny wystawiany jest na osobę fizyczną, a nie bezpośrednio na firmę, a złożenie takiego podpisu pod każdym dokumentem ma moc prawną i wywołuje skutki prawne jak podpis złożony odręcznie na papierze.

Więcej informacji na temat podpisów kwalifikowanych znajduje się na stronie KIR S.A. www.elektronicznypodpis.pl

 

kir szafir