Zapraszamy wszystkich Klientów uprawnionych do pobierania świadczenia wychowawczego w rządowym programie Rodzina 500+ do skorzystania ze specjalnie przygotowanej oferty rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na wypłatę tych świadczeń. Już dziś warto pomyśleć o założeniu konta, na które będą wpływać świadczenia rodzinne.

Specjalnie dla naszych Klientów korzystających z bankowości elektronicznej Bank od 01 sierpnia br. udostępnił możliwość składania wniosków o świadczenie wychowawcze w rządowym programie Rodzina 500+.

W celu złożenia wniosku wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej eBankNet a następnie wybrać ikonę WNIOSKI.

Warunki prowadzenia ROR:

 • otwarcie i prowadzenie ROR - bez opłat (promocja trwa przez 1 rok od daty założenia rachunku, po tym okresie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 6,00 zł/m-c)
 • wpłaty i wypłaty dokonywane na ROR - bez opłat
 • realizacja przelewów ELIXIR w wersji papierowej - 2 zł niezależnie od kwoty składanej dyspozycji
 • realizacja przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR - 3,50 zł (max. jednostkowa kwota transakcji wynosi 5.000 zł)
 • realizacja przelewów za pomocą bankowości internetowej eBankNet na rachunki w innych bankach - 0,50 zł niezależnie od kwoty składanej dyspozycji
 • autoryzacja dyspozycji za pomocą tokena, listy haseł TAN lub SMS

Korzyści wynikające z posiadania ROR w naszym Banku:

 • dostęp do szerokiej oferty międzynarodowych kart płatniczych (również z funkcją zbliżeniową)
 • gotówkowa i bezgotówkowa obsługa na terenie całego kraju
 • realizacja stałych zleceń płatniczych
 • dostęp do rachunku za pomocą Internetu dzięki usłudze eBankNet
 • dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS
 • możliwość skorzystania ze specjalnych warunków kredytowych przez posiadaczy ROR (kredyt odnawialny, debet dopuszczalny, kredyt gotówkowy)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy można założyć u doradcy klienta w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.

Zgodnie z założeniami programu, wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Miesięczne świadczenie w kwocie 500 zł przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie jest większy niż 1 200 zł, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zakłada wypłatę świadczeń w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, bezpośrednio na rachunek osoby uprawnionej.