15 listopada 2017 roku odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie konferencja podsumowująca kampanię edukacyjno – informacyjną „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”.

Wśród zaproszonych gości, w konferencji uczestniczyli: Paulina Hennig-Kloska – Posłanka na Sejm RP, Marcin Wachek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dr hab. Sławomir Binkowski oraz prof. dr hab. Jerzy Siepak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Radni Miasta Gniezna, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Rad Osiedlowych, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie. Nie zabrakło też przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, który był jednym ze sponsorów, tej niezwykle istotnej dla społeczności lokalnej, inicjatywy.

Kampania skierowana była do szerokiego grona odbiorców: m.in. dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta Gniezna w zakresie niskiej emisji i jej wpływu na zdrowie i środowisko oraz tego, jakie należy podjąć działania, by z nią walczyć. W jej ramach przeprowadzono warsztaty, seminaria i spotkania z mieszkańcami oraz olimpiady międzyszkolne. Podczas konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięskich drużyn, które ufundował m.in. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Ze strony Banku nagrody wręczył Mariusz Kowalczyk Wiceprezes Zarządu.

Warto też dodać, że oprócz podsumowania samej kampanii, niezwykle ważnym wydarzeniem było przedstawienie pilotażowego systemu monitorowania jakości powietrza w Gnieźnie polegającego na wykonaniu i uruchomieniu pięciu czujników do bieżącego monitorowania pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 wraz z systemem raportowania danych w czasie rzeczywistym.

Jako Bank, liczymy na to, że podejmowane działania zarówno te edukacyjne, jak i te inwestycyjne, przyczynią się do poprawienia jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

271

272

273