Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie uprzejmie informuje, że w celu dostosowania harmonogramu pracy Banku do wymagań Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Narodowego Banku Polskiego zaistniała potrzeba zmiany sposobu obsługi klientów w dniu 29 grudnia 2017 r.

Z uwagi na powyższe Zarząd Banku powiadamia, że obsługa klientów w dniu 29 grudnia 2017 r. odbywać się będzie do godziny 11:30. Graniczna godzina dotyczy również bankowości elektronicznej. Oznacza to, że zlecenia złożone po godzinie 11:30 będą zrealizowane w dniu 2 stycznia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Banku przypomina przedsiębiorcom, że z uwagi na zmianę sposobu przyjmowania składek ubezpieczeniowych przez ZUS, zlecenia płatnicze nie zrealizowane do dnia 29 grudnia 2017 r. zostaną odrzucone przez system elektroniczny w całości, bez możliwości ich realizacji w dniach następnych.

Gniezno, dnia 18 grudnia 2017 r.

 

Dziękując Państwu za całoroczną współpracę, Zarząd Banku wraz z pracownikami życzy wielu wspaniałych chwil przy świątecznym stole, wyjątkowej atmosfery pełnej domowego ciepła, pozytywnych emocji oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Gnieźnie