Międzynarodowe karty płatnicze wydawane do rachunków osób fizycznych, za pomocą których można dokonywać:

 • wypłaty gotówki w bankomatach sieci SGB i BPS oraz w bankomatach obcych banków
 • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych - w placówkach, które oferują usługę wypłat w POS
 • płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS
 • płatności przez Internet

Wydawanie karty:

 • karta wydawana jest do rachunku dla osób fizycznych
 • w przypadku rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla jednej lub więcej osób
 • karta ważna jest przez 4 lata
 • karta wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata
 • możliwość rezygnacji ze wznowienia, co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności karty

Zastrzeżenie karty:

 • karta może być zastrzeżona przez Bank, Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty
 • na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty wydane do rachunku
 • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty
 • zastrzeżenie karty nie może być odwołane
 • wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku