• Karta kredytowa jest kartą płatniczą funkcjonującą w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu. Karta kredytowa może być wydana osobie posiadającej zdolność kredytową
 • Odnawialny charakter kredytu w praktyce oznacza, że spłata zadłużenia podnosi stan dostępnych środków, a w konsekwencji jest równoważna z możliwością ponownego zadłużenia się klienta bez dodatkowych formalności
 • Posiadacz/użytkownik takiej karty ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy oraz wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego
 • Raz w miesiącu posiadacz rachunku karty zobowiązany jest do terminowego uregulowania minimalnej kwoty do zapłaty
 • Spłata bieżącej należności minimalnej musi być dokonana w terminie określonym na zestawieniu transakcji (wyciągu)
 • Karta wydawana jest dla osób fizycznych
 • Kartami kredytowymi można dokonywać w kraju i zagranicą:
  >>> płatności bezgotówowych,
  >>> wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB i BPS
  >>> wypłaty gotówki w bankomatach obcych banków
  >>> wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych - pod warunkiem oferowania usługi wypłat w POS
 • Karty MasterCard i VISA są kartami kredytowymi z 52 dniowym terminem bezodsetkowym
  >>> okres rozliczeniowy trwa 30 dni
  >>> 22 dni na spłatę kwoty minimalnej lub całości zadłużenia
 • Klient ubiegający się o kartę nie musi posiadać w Banku ROR
 • Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie maksymalnie trzech kart dodatkowych
 • Karta ważna jest przez 4 lata i wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata (rezygnacja ze wznowienia co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności karty)
 • Karta może być zastrzeżona przez Bank, Posiadacza lub Użytkownika karty. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane