• Międzynarodowa karta wydawana dla osób fizycznych
  • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
  • Posiadacz karty może zakupić dowolną ilość kart przedpłaconych
  • Karta jest akywna od następnego dnia roboczego po dniu zakupu karty
  • Karta przedpłacona funkcjonuje po dokonaniu minimalnej wpłaty na rachunek karty w wysokości 30 zł
  • Operacje mogą być dokonane kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty
  • Za pomocą karty można dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty, płatności przez Internet, wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
  • Karta ważna jest przez okres jednego roku
  • Karta nie jest wznawiana automatycznie na kolejny rok
  • Środki pozostałe na karcie, która utraciła ważność mogą zostać wypłacone przez Posiadacza w formie gotówkowej, w formie przelewu na wskazany przez Posiadacza karty rachunek lub na rachunek nowej karty
  • Karta może być zastrzeżona przez Bank, Posiadacza lub Użytkownika karty