Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kredytową przygotowaną dla klientów indywidualnych.

Można skorzystać z bardzo popularnych kredytów gotówkowych takich jak: Kredyt dla posiadaczy ROR, Kredyt Okazja, Kredyt Promocja, Kredyt Gotówkowy, Kredyt odnawialny w ROR oraz Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym, lokatą klienta lub kaucją pieniężną.

Nie mogło również zabraknąć kredytów hipotecznych dostępnych w różnych wariantach: Pożyczka HipotecznaKredyt MieszkaniowyKredyt mieszkaniowy w programie "Mieszkanie dla Młodych".

Dostępne są również Kredyty Studenckie oraz Kredyty z dotacją WFOŚiGW.

Druki do pobrania

Wniosek o udzielenie kredytu
Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej
Wniosek o wydanie karty kredytowej dodatkowej
Formularz danych klienta
Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
Formularz reklamacji dotyczący kart
Formularz reklamacji
Zastrzeżenie karty

Klienci uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę i z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskiwanych dochodach z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych 

Klienci uzyskujący dochody z tytułu prowadzonej działalności rolniczej

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec ZUS/KRUS/US/UG
Oświadczenie o rocznym dochodzie netto produkcji rolnej i z działów specjalnych produkcji rolnej za rok...
Oświadczenie o rocznym dochodzie brutto produkcji rolnej i z działów specjalnych produkcji rolnej za rok...