1. Klient: osoba fizyczna, będąca rezydentem
 2. Przeznaczenie kredytu: dowolny cel konsumpcyjny
 3. Warunki otrzymania:
  • posiadanie bankowego rachunku lokaty
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej
  • konieczność ustanowienia prawnej formy zabezpieczenia w postaci kaucji, blokady środków na rachunku bankowym
 4. Maksymalny okres kredytowania: nie może być dłuższy niż termin do którego została zawarta umowa lokaty obciążonej blokadą zabezpieczającą spłatę kredytu
 5. Minimalna wysokość kredytu: 300,00 zł
 6. Maksymalna wysokość kredytu: wysokość przyznanego kredytu nie może być wyższa od kwoty środków zgromadzonych na rachunku bankowym klienta, stanowiącym zabezpieczenie kredytu albo złożonych w postaci kaucji pieniężnej
 7. Oprocentowanie: wysokość oprocentowania stanowi sumę oprocentowania bankowego rachunku lokaty klienta, stanowiącego zabezpieczenie jego spłaty i marży Banku wynoszącą 1 p.p.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 73333,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 83779,57 zł, oprocentowanie zmienne 2,3%, całkowity koszt kredytu 10446,57 zł (w tym: prowizja 1466,66 zł, odsetki 8974,91 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 5,00 zł), 122 miesięcznych rat równych, w wysokości po 674,66 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.