Atrakcyjny kredyt mieszkaniowy dla osób, które planują zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym. Umożliwia uzyskanie dofinansowania Państwa do wkładu własnego kredytobiorcy.

Z kredytu "Mieszkanie dla Młodych" mogą skorzystać osoby:

• poniżej 35 roku życia (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby)
• które planują zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, a cena jednostkowa m2 mieszkania lub domu nie przekracza limitu wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
• które nie są - i w przeszłości nie były – właścicielami mieszkania lub domu (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)
• którym nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)
• które nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, gdzie udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)

Program dofinansowania przeznaczony jest dla małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób niebędących w związkach małżeńskich (niezależnie od posiadania dzieci)

Korzyści wynikające z kredytu "Mieszkanie dla młodych":

• rządowe dofinansowanie do wkładu własnego kredytobiorcy
• kredyt w złotówkach - od 50 do 80% ceny zakupu nieruchomości
• okres kredytowania: od 15 do 30 lat
• metraż nieruchomości kredytowanej :
- mieszkanie - max. 75 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 85 m2
- dom - max. 100 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 110 m2