1. Przeznaczenie kredytu: dowolny cel, bez konieczności udokumentowania wykorzystania środków
  2. Waluta: PLN
  3. Maksymalny okres kredytowania: 25 lat
  4. Kwota kredytu: nie może przekroczyć 50% wartości wymuszonej sprzedaży nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego prawne zabezpieczenie kredytu na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnione w tym celu podmioty
  5. Oprocentowanie: zmienne
  6. Zabezpieczenie:
    • hipoteka, ustanowiona na nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów
    • weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
  7. Spłata kredytu: w okresach miesięcznych w ratach równych

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,16%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 138333,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 219111,10 zł, oprocentowanie zmienne 4,76%, całkowity koszt pożyczki 80778,10 zł (w tym: prowizja 2766,66 zł, odsetki 77512,44 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, opłata za zwolnienie z hipoteki po spłacie pożyczki 100,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 25,00 zł, koszt weksla 5,00 zł, przeprowadzenie wizyt u klienta 150,00 zł). Umowa zawarta na 243 miesiące, 242 raty równe w wysokości po 888,25 zł, ostatnia rata 888,94 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dodatkowo wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją praw z polisy na Bank, koszt nie wliczony do RRSO.