1. Kredyt hipoteczny: przeznaczony m.in. na: zakup działki budowlanej, mieszkania, domu, zamianę prawa do lokalu
 2. Kredyt budowlano-hipoteczny: przeznaczony m.in. na: budowę, dokończenie budowy, na przebudowę domu jednorodzinnego, budowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, remont i modernizację
 3. Refinansowanie nakładów poniesionych wcześniej na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 4. Możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału kredytów mieszkaniowych wynoszące:
  • dla kredytów przeznaczonych na budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego oraz na remont domu lub lokalu mieszkalnego - do 2 lat
  • dla kredytów przeznaczonych na inne cele mieszkaniowe - do 1 roku
 5. Waluta:PLN
 6. Okres kredytowania: uzależniony jest od przeznaczenia kredytu i może wynosić do 30 lat
 7. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%. Zaangażowanie środków własnych może być także rozliczane fakturami lub rachunkami za zakupione materiały lub wykonane roboty jak również kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia
 8. Oprocentowanie: zmienne, ustalane na okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje stała określona wysokość stopy procentowej
 9. Wypłata kredytu:
  • jednorazowo,
  • w transzach - przelewem na rachunek inwestora, przy czym:
   • kwoty transz i terminy ich wypłat zsynchronizowane są z harmonogramem postępu prac budowlanych,
   • wypłata kolejnej transzy jest możliwa dopiero po rozliczeniu przez kredytobiorcę kwoty poprzedniej transzy,
  • Rozliczenie wykorzystania kredytu mieszkaniowego na podstawie faktur lub rachunków nie mniej niż 70% kwoty przyznanego kredytu.
 10. Zabezpieczenie (podstawowe):
  • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów w całym okresie trwania umowy kredytu,
  • weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
   * pełnomocnictwo do obciążenia rachunku kredytobiorcy w Naszym Banku z tytułu spłaty kredytu
 11. Spłata kredytu: w okresach miesięcznych w ratach równych

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,33%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 180000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 292093,63 zł, oprocentowanie zmienne 4,03%, całkowity koszt kredytu 112093,63 zł (w tym: prowizja 3600,00 zł, odsetki 107994,63 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe: opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, opłata za zwolnienie z hipoteki po spłacie kredytu 100,00 zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 25,00 zł, koszt weksla 5,00 zł, przeprowadzenie wizyt u klienta 150,00 zł). Umowa zawarta na 305 miesięcy, 304 raty równe w wysokości po 944,24 zł, ostatnia rata 945,67 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dodatkowo wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości wraz z cesją praw z polisy na Bank, koszt nie wliczony do RRSO.