1. Klient: osoba fizyczna, będąca rezydentem
 2. Przeznaczenie kredytu: dowolny cel konsumpcyjny
 3. Warunki otrzymania:
  • posiadanie ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawartej umowy o prowadzenie rachunku, przy czym do tego okresu może być zaliczony okres posiadania rachunku w innym banku, jeżeli posiadacz ROR dostarczy Bankowi historię rachunku za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzający złożenie Wniosku o udzielenie kredytu, poświadczoną przez bank, w którym ten rachunek posiadał; Kredyt może być udzielony także na spłatę kredytu udzielonego przez inny bank, a związanego z rachunkiem przenoszonym do Banku
  • przekazywanie na ROR comiesięcznych dochodów z tytułu zatrudnienia lub innych dochodów, względnie dochodów z tytułu emerytury i renty
  • posiadania udokumentowanego źródła dochodów
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej
 4. Maksymalny okres kredytowania: do 10-ciu lat
 5. Minimalna wysokość kredytu: 500,00 zł
 6. Maksymalna wysokość kredytu: do dwudziestokrotności miesięcznych udokumentowanych dochodów netto
 7. Oprocentowanie: zmienne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 33208,13 zł, oprocentowanie zmienne 8,50%, całkowity koszt kredytu 8208,13 zł (w tym: prowizja 1250,00 zł, odsetki 6953,13 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 5,00 zł), 72 miesięcznych rat równych, w wysokości po 443,79 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.