1. Klient: osoba fizyczna, będąca rezydentem
 2. Przeznaczenie kredytu: własne potrzeby konsumpcyjne
 3. Warunki otrzymania:
  • posiadanie ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawartej umowy o prowadzenie rachunku, przy czym do tego okresu może być zaliczony okresposiadania rachunku w innym banku, jeżeli posiadacz ROR dostarczy Bankowi historię rachunku za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzający złożenie Wniosku o udzielenie kredytu, poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał; Kredyt może być udzielony także na spłatę kredytu udzielonego przez inny bank, a związanego z rachunkiem przenoszonym do Banku
  • przekazywanie na ROR comiesięcznie dochodów z tytułu zatrudnienia lub innych dochodów albo dochodów z tytułu emerytury lub renty
  • nie spowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt albo uregulowanie go w ciągu 14 dni
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej
  • ustanowienie zabezpieczenia
  • w przypadku rachunku wspólnego, współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną
 4. Maksymalny okres kredytowania: kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na okres do 1-go roku z możliwością odnawiania na kolejne okresy roczne, na okres nie dłuższy jednak niż 10 lat
 5. Minimalna wysokość kredytu: 300,00 zł
 6. Maksymalna wysokość kredytu: wysokość kredytu określana jest indywidualnie w zależności od wysokości wpływu na ROR, przy czym nie może być ona wyższa niż trzykrotność miesięcznych wpływów na ROR o charakterze stałym z ostatnich trzech miesięcy
 7. Oprocentowanie: zmienne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,08%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 7000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7513,28, zł, oprocentowanie zmienne 9,00%, całkowity koszt kredytu 513,28 zł (w tym: prowizja 175,00 zł, odsetki 333,28 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 5,00 zł), 12 miesięcznych rat równych, w wysokości po 611,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.