Lokaty w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie to przede wszystkim dobrze zainwestowane pieniądze, które są stawiane do Twojej dyspozycji w każdym momencie.

Oferujmy atrakcyjne oprocentowanie oraz bezpieczeństwo gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank posiada w swojej ofercie Lokaty standardowe z oprocentowaniem stałym i zmiennym oraz lokaty niestandardowe takie jak: Lokata Dopłata, Lokata Gepard, Lokata MIX oraz Lokata "WIBID+".
Dostępne są również lokaty w walutach wymienialnych.

Zapraszamy również do zapoznania się z aktualną tabelą oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie.