• Lokata służy do gromadzenia środków pieniężnych przez czas określony w umowie
  • lokaty mają charakter odnawialny - po upływie terminu lokaty Bank automatycznie założy podobną lokatę, na taki sam okres z aktualnie obowiązującym oprocentowaniem
  • oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne
  • kapitalizacja odsetek następuje po okresie umownym
  • różne okresy trwania lokaty - od 6 dni do 36 miesięcy
  • aktualne oprocentowanie lokat można znaleźć w tabeli oprocentowania depozytów