• Lokaty w następujących walutach: EUR, USD, GBP
  • Czas trwania lokaty od 1 do 12 miesięcy.
  • Minimalna kwota wpłaty to 20 EUR lub równowartość w innej walucie.
  • Kapitalizacja odsetek po okresie umownym
  • Oprocentowanie stałe