• Rachunek przeznaczony dla osób fizycznych (również małoletnich)
  • Otwierany na czas nieokreślony z kapitalizacją miesięczną
  • Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku wynosi 500 zł
  • Z rachunku mogą być dokonywane wypłaty z zastrzeżeniem, że po ich dokonaniu saldo rachunku nie może być niższe od 500 zł (w innym przypadku nastąpi automatyczna likwidacja rachunku)
  • Jedna wypłata w miesiącu bezpłatna, pozostałe 15 zł
  • Rachunek nie może służyć do rozliczeń (opłaty za prąd, gaz, etc)
  • Oprocentowanie rachunku jest zmienne i zależne od wysokości środków
  • Aktualne oprocentowanie rachunku można znaleźć w Tabeli oprocentowania depozytów
  • Bank nie pobiera prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku, a także z tytułu dokonywanych wpłat na rachunek