Warunki prowadzenia ROR:

 • otwarcie rachunku - bez opłat
 • prowadzenie ROR - 6 zł/m-c
 • wpłaty i wypłaty dokonywane na ROR - bez opłat
 • realizacja przelewów ELIXIR w wersji papierowej - 2 zł niezależnie od kwoty składanej dyspozycji
 • realizacja przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR - 3,50 zł (max. jednostkowa kwota transakcji wynosi 5.000 zł)
 • realizacja przelewów za pomocą bankowości internetowej eBankNet na rachunki w innych bankach - 0,50 zł niezależnie od kwoty składanej dyspozycji
 • autoryzacja dyspozycji za pomocą tokena, listy haseł TAN lub SMS

Korzyści wynikające z posiadania ROR w naszym Banku:

 • dostęp do szerokiej oferty międzynarodowych kart płatniczych (również z funkcją zbliżeniową oraz kart mobilnych),
 • gotówkowa i bezgotówkowa obsługa na terenie całego kraju
 • realizacja stałych zleceń płatniczych
 • dostęp do rachunku za pomocą Internetu dzięki usłudze eBankNet
 • dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS
 • możliwość skorzystania ze specjalnych warunków kredytowych (kredyt odnawialny, debet dopuszczalny, kredyt gotówkowy)