Produkt przeznaczony jest dla osób do 18 roku życia.

Warunki zakładania i prowadzenia rachunku:

  • otwarcie rachunku ROR - 0,00 zł
  • opłata za prowadzenie rachunku - 0,00 zł
  • wpłaty i wypłaty dokonywane na ROR - 0,00 zł
  • realizacja przelewów w formie papierowej (ELIXIR) - 0,00 zł
  • realizacja przelewów za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet (ELIXIR) - 0,00 zł
  • realizacja przelewów natychmiastowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet (Express ELIXIR) - 3,50 zł

ROR umożliwia:

  • szybkie i bezpieczne wypłaty za pomocą międzynarodowych kart płatniczych (w tym karty zbliżeniowe oraz karty mobilne)
  • realizowanie stałych zleceń płatniczych
  • dostęp do rachunku za pomocą usługi bankowości elektronicznej eBankNet
  • dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS