Prowadzimy następujące rodzaje rachunków walutowych dla osób fizycznych:

  • rachunki oszczędnościowe a’vista z wkładami płatnymi na każde żądanie w EUR, USD i GBP

  • rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w EUR, USD i GBP

 

Rachunki te służą do gromadzenia środków pieniężnych, a w przypadku rachunków oszczędnościowych a’vista również do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

DRUK ZLECENIA ZAGRANICZNEGO