Jest to Kredyt obrotowy udzielany w formie Kredytu w rachunku kredytowym z przeznaczeniem na zakup nawozów w AGRO-TOM w Zdziechowie.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

  • Kredyt może być udzielony osobie fizycznej lub osobie prawnej, prowadzącej gospodarstwo rolne, a także posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową i mające rachunek bieżący w Banku.

Warunki otrzymania kredytu:

  • Dokonanie wszelkich formalności w celu uzyskania kredytu dokonuje się w firmie AGRO-TOM w Zdziechowie.

Wysokość kredytu:

  • Maksymalna wysokość kredytu nie może przekraczać 8.000,00 zł dla jednego Kredytobiorcy.

Okres kredytowania:

  • Ostateczny termin spłaty kredytu ustala się na dzień 30 grudnia każdego roku z tym, że kredyt pobrany po dniu 1 sierpnia danego roku może być spłacany do 30 grudnia roku następnego.

Oprocentowanie kredytu:

  • Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania jest stałe w stosunku rocznym określane Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w ,,Tabeli oprocentowania kredytów" .

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszych placówek .