Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

  • rolnicy indywidualni prowadzący wysokotowarowe gospodarstwo rolne lub gospodarstwo specjalistyczne i posiadający rachunek bieżący , prowadzony w Banku przez okres przynajmniej 6 miesięcy .


W szczególnych wypadkach Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym rolnikom posiadającym rachunek przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

Kredyt udzielany jest w celu:

  • wsparcia bieżących potrzeb obrotowych wynikających z prowadzonych przez wnioskodawcę działalności rolniczej.


Wysokość kredytu:

  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30% obrotów na rachunku bieżącym za rok ubiegły. W przypadku klientów nowo pozyskanych dopuszcza się możliwość zaliczenia obrotów na rachunku bieżącym posiadanych w dotychczasowym banku.


Oprocentowanie kredytu:

  • kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w stosunku rocznym


Kredyt odnawialny jest udzielany w formie linii kredytowej na okres do 12 miesięcy przy czym po tym okresie następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tą samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty i składania następnego wniosku. Termin obowiązywania umowy o kredyt odnawialny nie może przekroczyć 5 lat.