Jest to Kredyt obrotowy udzielany w formie Kredytu w rachunku kredytowym z przeznaczeniem na zakup nawozów w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gnieźnie przy. ul. Kiszkowskiej 7.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

  • Kredyt może być udzielony osobie fizycznej lub osobie prawnej, prowadzącej gospodarstwo rolne, a także posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową i mające rachunek bieżący w Banku.

Warunki otrzymania kredytu:

  • Dokonanie wszelkich formalności w celu uzyskania kredytu dokonuje się w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gnieźnie przy ul. Kiszkowskiej 7

Wysokość kredytu:

  • Wysokość kredytu nie może przekraczać 8.000,00 zł dla jednego Kredytobiorcy.
  • W wyjątkowych wypadkach, uzależnionych od kondycji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa i zgody banku kwota kredytu może zostać podwyższona, jednak nie może przekroczyć 10.000,00zł.

Okres kredytowania:

Termin spłaty kredytu ustala się następująco:

  • - do 30 listopada bieżącego roku – jeżeli wniosek o kredyt został złożony w terminie do 30 czerwca tego roku,
  • - do 30 listopada następnego roku - jeżeli wniosek o kredyt został złożony po 30 czerwca bieżącego roku.

Oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania jest stałe w stosunku rocznym określane Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w ,,Tabeli oprocentowania kredytów" .

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszych placówek .