• Staramy się renomę Banku budować zwykłym, codziennym trudem  
  • Kierujemy się prostolinijną polityką zaspakajania potrzeb Klientów  
  • Stawiamy na możliwie najwyższą jakość produktów i usług bankowych  
  • Przyjmujemy nowoczesne standardy obsługi Klientów 
  • Nie rezygnujemy ze sprawdzonych i uznanych przez Klientów metod działania 
  • Staramy się tworzyć życzliwą i profesjonalną obsługę  
  • Wątpliwości rozstrzygamy z poszanowaniem interesów Klientów 
  • Tworzymy czytelne i przejrzyste oferty 
  • Dbamy o wygodę i bezpieczeństwo Klientów  
  • Staramy się budować partnerskie i trwałe stosunki z Klientami  
  • Szanujemy prawa i interesy Klientów