eCorpoNet jest systemem Bankowości Internetowej zapewniającym wygodny i bezpieczny dostęp do rachunków za pomocą przeglądarki WWW, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie. Klient Banku, wyposażony w przeglądarkę WWW, może skorzystać z usług eCorpoNet wprowadzając login i hasło przydzielone przez Bank, po podpisaniu stosownej umowy na korzystanie z systemu

eCorpoNet jest przeznaczony dla większych firm - korporacji, które posiadają rachunki firmowe w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie

Zalety systemu eCorpoNet:

  • generowanie wyciągów bankowych
  • eksport wyciągów bankowych do plików
  • możliwość importu przelewów
  • autoryzacja za pomocą listy haseł jednorazowych, tokena, podpisu kwalifikowalnego
  • dodawanie przelewów do koszyka zleceń
  • możliwość podpisu przelewów w różnych, określonych przez Klienta kombinacjach
  • definiowanie różnego poziomu dostępu do wybranych rachunków (na niektórych rachunkach można sprawdzać jedynie wartości sald, na innych historię operacji, a na pozostałych mieć pełne prawa, czyli możliwość wykonywania przelewów)
  • łatwość i przejrzystość w obsłudze interfejsu

Informacja o grach hazardowych