HomeNet jest systemem za pomocą którego klient może połączyć się z bankiem. Połączenie to umożliwia klientowi dokonywanie szeregu operacji finansowych i pomocniczych, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej

Korzyści z posiadania:

  • oszczędność czasu
  • wygoda i komfort
  • łatwy i szybki dostęp do informacji
  • bieżąca kontrola finansów
  • umożliwia realizację jednorazowych i stałych zleceń płatniczych, obciążających rachunki użytkownika
  • zapewnia dostęp do informacji bezpośrednio z systemu bankowego, w tym w szczególności w zakresie salda i obrotów na rachunku
  • zachowuje poufny charakter przesyłanych informacji
  • znacznie przyspiesza okres rozliczeń


Warunki uruchomienia systemu Home Banking w firmie lub instytucji są łatwe do spełnienia. W zasadzie polegają na wymogu posiadania sprzętu komputerowego, modemu i krótkiego przeszkolenia osoby obsługującej system