System SMSBank zaprojektowano w ten sposób by umożliwiał w prosty sposób informowanie o zachodzących zdarzeniach na rachunkach klientów. Odbywa się to poprzez rozsyłanie informacji na żądanie klienta oraz jako wynik operacji bankowych na rachunku klienta

Operacje na żądanie są przesyłane do klienta po wcześniejszym wysłaniu SMS do systemu. W odpowiedzi system reaguje wysłaniem odpowiedniego komunikatu, do których zalicza się sprawdzenie:

 • sald rachunków (wszystkie rachunki klienta)
 • salda rachunków mieszanych (depozytowo-kredytowych)
 • salda rachunków kredytowych
 • salda rachunków lokat
 • oprocentowania wszystkich rachunków
 • oprocentowania rachunków mieszanych (depozytowo-kredytowych)
 • oprocentowania rachunków kredytowych
 • oprocentowania rachunków lokat
 • trzech ostatnich operacji na wszystkich rachunkach
 • trzech ostatnich operacji na rachunach mieszanych (depozytowo-kredytowych)
 • trzech ostatnich operacji na rachunkach kredytowych
 • trzech ostatnich operacji na rachunkach lokat


Ponadto system reaguje na następujące operacje zachodzące na rachunkach klienta:

 • zmiana salda
 • saldo na początek dnia
 • otrzymanie wpłaty
 • informacja o debecie
 • saldo codziennie o wybranej godzinie
 • saldo początkowe + historia
 • przypomnienie o spłacie raty