Misją Banku Spółdzielczego w Gnieźnie jest
świadczenie kompleksowych, nowoczesnych i
profesjonalnych usług bankowych,  dostosowanych
do potrzeb rynku i społeczności  lokalnej.  
Realizując usługi finansowe, Bank dąży do
zaspokajania potrzeb wszystkich klientów, w tym   
rolników, małych i średnich przedsiębiorstw,  
jednostek samorządu terytorialnego oraz osób
zamieszkujących lub prowadzących działalność
gospodarczą na terenie działania Banku