OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GNIEŹNIE


Komunikaty

KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+" 
(Styczeń 2018)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
 
(Grudzień 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+" 

(Listopad 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
 
(Październik 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+" 

(Wrzesień 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"

(Sierpień 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Lipiec 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+" 
(Czerwiec 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Maj 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Kwiecień 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Marzec 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Luty 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Styczeń 2017)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Grudzień 2016
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Listopad 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Październik 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Wrzesień 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Sierpień 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Lipiec 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Czerwiec 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Maj 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Kwiecień 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Marzec 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"\
(Luty 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Styczeń 2016)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Grudzień 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Listopad 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Październik 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Wrzesień 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Sierpień 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Lipiec 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Czerwiec 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Maj 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Kwiecień 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Marzec 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Luty 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Styczeń 2015)
KOMUNIKAT dla klientów posiadających rachunki terminowych lokat oszczędnościowych "WIBID+"
(Grudzień 2014)