„Praca wytrwała - zwycięża wszystko"
(Wergiliusz)

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie ma świadomość, że jest rozliczany nie tylko z dokonanych czynów, ale i także z utraconych szans. Bez sprzeciwu przyjmuje jednak na siebie tę odpowiedzialność, gdyż zawsze starał się wykorzystywać wszystkie szanse i możliwości stwarzające perspektywy rozwoju dla banku i całego sektora spółdzielczości bankowej. Dla członków Zarządu najważniejsza jest wytężona praca, troska o dobro banku i zadowolenie klientów. Te cele przenikają każdy zamiar, każdą decyzję i każde działanie Zarządu i każdego z jego członków z osobna.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GNIEŹNIE

Barbara Borowska - Prezes Zarządu
Tomasz Wiśniewski - członek Zarządu
Mariusz Kowalczyk - członek Zarządu

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GNIEŹNIE

PREZYDIUM RADY

 • Waldemar Pomorski - przewodniczący
 • Jan Michałowski - zastępca przewodniczącego
 • Jan Wójcik - sekretarz

CZŁONKOWIE

 • Jan Borkowicz
 • Tadeusz Kaczmarek
 • Krzysztof Macioszek
 • Ryszard Sadłowski
 • Jerzy Scheppler
 • Leszek Słomianny
 • Zofia Szelewska
 • Józef Woźniak

KOMITET AUDYTU

Leszek Słomianny - przewodniczący
Zofia Szelewska - członek
Jan Borkowicz - członek
Ryszard Sadłowski - członek